Pri objednávke nad 40€ - Jello Dello ako darček. Pri objednávke nad 100€ - krabička čokolád Jimmy Milky ako darček. Tešíme sa na Vás.

Formulár pre reklamáciu

Formulár pre reklamáciu

Adresát:             Cukrovinky s.r.o. Polom 1208 Námestovo 02901

Uplatnenie reklamácie

Vyplní Spotrebiteľ

Meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

Vyplní Podnikateľ – fyzická osoba

Obchodné meno:

 

Adresa bydliska / Sídlo:

 

IČO/Zápis

 

Vyplní Podnikateľ – právnická osoba

Obchodné meno:

 

Sídlo právnickej osoby:

 

IČO/údaj o zápise v Obchodnom registri:

 

Meno a priezvisko osoby, ktorá koná v mene Podnikateľa – právnickej osoby/funkcia

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis: