Pri objednávke nad 40€ - Jello Dello ako darček. Pri objednávke nad 100€ - krabička čokolád Jimmy Milky ako darček. Tešíme sa na Vás.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode spoločnosti CUKROVINKY, s.r.o.

A/ VYMEDZENIA POJMOV:
Naše obchodné podmienky:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu na adrese www.cukrovinky.sk.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou CUKROVINKY s.r.o. ako predávajúcim -obchodníkom  a zákazníkom ako kupujúcim, ktorú spolu zákazník a spoločnosť CUKROVINKY s.r.o. uzatvárajú pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.cukrovinky.sk. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Obchodník a prevádzkovateľ internetovej predajne spoločnosti  CUKROVINKY, s.r.o.

Predávajúcim /prevádzkovateľom, obchodníkom , dodávateľom tovaru a služieb  internetovej predajne na internetovej adrese www.cukrovinky.sk (ďalej ako „internetová predajňa cukrovinky“) je spoločnosť CUKROVINKY s.r.o. (ďalej ako „obchodník“).

Obchodná firma:  CUKROVINKY s.r.o.
Sídlo: Polom 1208, Námestovo PSČ 029 01
IČO: 47 916 672
DIČ: 2024146135
IČ DPH: SK2024120901

Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 62839/L

Kontaktné údaje:
Poštová adresa pre doručovanie:
Polom 1208, Námestovo PSČ 029 01 
(zároveň adresa miesta pre vyzdvihnutie internetových objednávok)
E-mail: sklad@cukrovinky.sk
Telefón: +421 948 116 165

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 30 kalendárnych dní.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % (prípadne 10%) DPH.
 2. Obchodník je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

B/OBJEDNÁVKA
1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope obchodníkom. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar a služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom na zákazníkom uvedenú  e-mailovú adresu. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.
4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
5.Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne CUKROVINKY, s. r. o. sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a pravidlami motivačného programu a súhlasí s nimi.
6. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne  CUKROVINKY, s. r. o.  dáva zákazník obchodníkovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle článku F – Ochrana osobných údajov.
7. Ceny, zľavy a platnosť ponuky.
Obchodník je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na www.cukrovinky.sk, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny v internetovej predajni CUKROVINKY, s.r.o. sú konečné vrátane DPH. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Obchodník zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať.
8. Storno objednávky - objednávku môže zákazník stornovať e-mailom či telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktného údaje.
9. Obchodník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia objednávky zákazníka spotrebiteľa/potvrdenia objednávky zákazníka podnikateľa, a to v prípade, že (vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude obchodník kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru.):
• objednávaný tovar nie je na sklade, už sa nevyrába či je inak nedostupný
• objednávaný tovar - rovnaký typ, model - je dlhodobo reklamovaný z dôvodu výskytu chýb
a) Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude obchodník kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru. V prípade nemožnosti dodať zákazníkovi tovar, obchodník zákazníka o tejto skutočnosti neodkladne informuje a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení, do 15 dní zákazníkovi vráti ním zaplatenú cenu za tovar.
b) Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé od tarifu telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník.


C/ DODACIE PODMIENKY
1. Obchodník je viazaný objednávkou v lehote 14 dní od jej vytvorenia.
2. Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2-4 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku a do 2-4 pracovných dní od prijatia platby v prípade platby prevodom a kartou cez internet, ak je tovar skladom. Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho e-mailovej adrese. Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Zákazník má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom sú zákazníci informovaní pri zadávaní objednávky.
3. Obchodník realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom partnera NEOSHIP, s. r. o., ktorý zastrešuje služby kuriérskych spoločnosti SPS  a Packeta a taktiež GEIS.

SPS kuriér: Cena balíka s váhou od 10kg na území SR je 3,99 EUR s DPH

SPS výdajne miesto: Cena balíka do 5 kg je 2,49EUR, cena balíka nad 5 kg je 2,99 EUR s DPH.

Packeta kuriér: Cena balíka do 10kg je 2,99 EUR s DPH

Packeta výdajne miesto: Cena balíka do 5 kg je 2,49 EUR, cena balíka nad 5 kg je 2,99 EUR s DPH.

5.Pri platbe vopred - platobnou kartou alebo bankovým prevodom neplatíte kuriérovi žiadnu sumu (uhrádzate sumu tovaru a prepravné naraz).

 

D/ SPÔSOB ÚHRADY:

 1. Dobierkou – kúpnu cenu uhradí zákazník doručovateľskej službe pri prevzatí tovaru.
 2. Bankovým prevodom – platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet obchodníkaIBAN: SK33 8330 0000 0025 0169 0803. Po odoslaní objednávky sa zobrazia údaje potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Tieto informácie sú zároveň zaslané zákazníkovi v potvrdení objednávky na jeho e-mail. Po vykonaní platby sú peniaze na účet obchodníka pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní, pri zrýchlenej SEPA platbe do niekoľkých minút. Tovar je expedovaný k preprave do 1-2 (dvoch) pracovných dní po pripísaní príslušnej čiastky (ceny tovaru) na bankový účet obchodníka (ak je na sklade). Pri prevzatí zásielky zákazník už nič neplatí. Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky, a to ani po predchádzajúcej výzve obchodníka, je obchodník oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 3. Platba prostredníctvom online platobnej brány Shoptet Pay
 4. Osobne v hotovosti na adrese – Polom 1208, 029 01 Námestovo.


E/ PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
1. Vlastnícke právo prechádza z obchodníka na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má obchodník právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 F/ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetovej predajne spoločnosti  CUKROVINKY s.r.o. sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).
 2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas obchodníkovi so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Obchodník neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetovú predajňu spoločnosti  CUKROVINKY s.r.o. zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov obchodník, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje obchodníkovi súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom obchodníka na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby obchodníci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.
 4. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 5. Obchodník neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (SPS, PACKETA, GEIS).
 6. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 2 a 3 je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej obchodníkovi, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail sklad@cukrovinky.sk.Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
 7. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na  spracúvanie

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
       
      8. Zákazník má právo u obchodníka na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 


G/ PRÁVO  SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DôVODU A POUČENIA SPOTREBITEĽA
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu obchodníka alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou –  originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od zmluvy.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak obchodník navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


H/ ZMLUVNÁ POKUTA A STORNO OBJEDNÁVKY
STORNO OBJEDNÁVKY
1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku (e-mailom alebo telefonicky).
2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.
ZMLUVNÁ POKUTA
1.Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. I. bod 2. písm. a.
2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.


I/ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Za zmluvné strany sa pokladá obchodník a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať objednaný tovar.
 2. b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu obchodníkovi
 3. c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
  Obchodník je povinný:
 4. a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.
 5. b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar. reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.


J/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obchodník si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

V Námestove, 25. 9. 2023

Ing. Pavol Kubiš
konateľ spoločnosti
CUKROVINKY s.r.o.